Opdrachten

Opdrachtgevers komen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Gemeente Apeldoorn

Drukwerk In opdracht van de Gemeente Apeldoorn, afdeling cultuur een nieuw businessplan ontwikkeld voor het ACEC gebouw. Per 1 januari 2011 de opdracht ontvangen om dit plan uit te voeren.  Het centrum gaat plaats bieden aan scheppende en creatieve professionals om hun werk te tonen. Het tentoonstellingsbeleid gaat van volledig ongebonden werk naar vormen van gebonden creativiteit als design, reclame, maar ook architectuur, stedenbouw en creatieve It oplossingen. Naast tentoonstellingen is er ook plaats voor muziekoptredens, workshops en debatten. 

http://www.acecgebouw.nl/

Veluwefiets

VeluwefietsTen behoeve van de de versterking van recreatiesector op de Veluwe is er een plan ontwikkeld om te komen tot betere fietsverhuur mogelijkheden. Vooral 7 dagen in de week openstelling.

Doel is te komen tot 60 locaties, waar kwalitatief hoogwaardige fietsen gehuurd kunnen worden op dagelijkse basis.

Er gaat gespreid over de Veluwe een netwerk van verhuurlocaties komen, waar je kan parkeren, recreëren en een fiets huren. Businessplan is inmiddels gereed en de Provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend.

Veluwefiets_banner

Commerciele verhuurpartijen werken aan het plan mee. Per 1 april 2011 moet een aanzienlijk  deel van de locaties van start gaan. Twintig recreatieve bedrijven hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. De werving van opstappunten is  in volle gang.

September 2009- heden.

http://www.veluwefiets.nl/

Apeldoorn Direct

Met een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties ontwikkeld internet format, waarbij directe communicatie tussen burgers, bedrijven en instellingen mogelijk gemaakt wordt. Een groot aantal partijen zijn hierin deelnemer. Doel is nieuws, debat en discussie over Apeldoorn te steunen.

www.apeldoorndirect.nl

September 2009-