Archive for the ‘Bestuurservaring’ Category

Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland.

logoOrganiseert voornamelijk in opdracht van de Provincie Gelderland een groot scala aan kunst en cultuurbevorderende activiteiten. Lidmaatschap Raad van Toezicht.

Orkest de ereprijs

Een 15 persoons professioneel orkest met modern en nieuw repertoire. Bestuurslidmaatschap van het bestuur van de vereniging.

'de ereprijs'

'de ereprijs'