Archive for the ‘ACEC/Gemeente Apeldoorn’ Category

Gemeente Apeldoorn

Drukwerk In opdracht van de Gemeente Apeldoorn, afdeling cultuur een nieuw businessplan ontwikkeld voor het ACEC gebouw. Per 1 januari 2011 de opdracht ontvangen om dit plan uit te voeren.  Het centrum gaat plaats bieden aan scheppende en creatieve professionals om hun werk te tonen. Het tentoonstellingsbeleid gaat van volledig ongebonden werk naar vormen van gebonden creativiteit als design, reclame, maar ook architectuur, stedenbouw en creatieve It oplossingen. Naast tentoonstellingen is er ook plaats voor muziekoptredens, workshops en debatten. 

http://www.acecgebouw.nl/